Nyckelhändelser

Tysken Jacob Schultheis hyrde marken mellan Bellmanshuset och Mjölnargården och öppnade för första gången Gröna Lund den 3 augusti 1883. Området var cirka 4500 kvm stort med en årshyra på 4000 kronor. Han fick tipset om att hyra marken av landsmannen Thiodolf Lütze, som drev Alkärrets Tivoli beläget där Spårvagnsstallarna ligger i dag.

Jacob Schultheis föddes 1845 i tyska Baden. Han var den yngre av ett brödrapar som efter fransk-tyska kriget anlänt till Göteborg 1876 och öppnat en varieté. Berömda sångerskor, akrobater och jonglörer uppträdde för publiken i brödernas lokal, Concert du Boulevard, som låg på Allégatan. Lokalen innehöll också ett mekaniskt och optiskt konstkabinett. Även om varietén drog publik tittade många göteborgare snett på de båda tyskarna som deltagit i kriget, eftersom svenskarnas sympatier i regel hade legat hos fransmännen. De tvingades 1882 att stänga efter klagomål mot deras rörelse samtidigt som myndigheterna blivit allt mer restriktiva med utskänkningstillstånd efter klockan åtta på kvällen.

Johan Schultheis stannade trots motgångarna kvar i Göteborg, men den tre år yngre Jacob begav sig till Stockholm och Djurgården. Han hade redan under Göteborgstiden rest med både karusell och konstkabinett, och bland annat gjort en karuselljour på Stockholms Tivoli beläget på Skansen. Problemet med utskänkningstillståndet fick honom tillslut att lämna Göteborg.

När Schultheis kom till Stockholm fanns det bara ett tivoli i staden, Stockholms Tivoli beläget uppe på Skansen. 1880 hade Stockholm 168 000 invånare men redan 1896 hade befolkningsmängden ökat till 246 000. Senare vid sekelskiftet passerades 300 000 gränsen så Schultheis kom till Stockholm vid en tidpunkt då behovet av tivolinöjen verkligen ökade.

Nyheter

Hästkarusellen, som numera kallas för Cirkuskarusellen, var den första attraktionen. En karusell med två plan som kostade tio öre per åktur. På det undre planet travade en häst runt och drev karusellen medan besökarna åkte på trähästar och andra djurfigurer på det övre. Senare byggdes karusellen om så att åkfigurerna hamnade på marknivå.

Här fanns också skjutbanor, ringkastning och en kraftmätare. Dessutom fanns ett tält där kringresande artister kunde visa sina konster.

Ett urval av underhållning

Underhållningen under tivolits första 30 år var huvudsakligen varietéartister som tjocka damen, svärdslukare, trollkarlar och clowner. Den största publikmagneten var dansbanan som låg där Classic Café ligger i dag. Bredvid banan låg vedboden och utedassen.

Fakta

Det var gratis entré och bara öppet på lördagar och söndagar från Långa gatan fram till 1914. Säsongen varade april till september och cirka 3000-4000 personer besökte varje dag. Schultheis hade sex anställda på sitt tivoli. Schultheis själv bodde med sin familj i den före detta varvschefens bostad, numera Gröna Lunds huvudkontor.