Nyckelhändelser

Typograferna höll sin första årliga fest på Gröna Lund och skulle återkomma varje år fram till och med 1956. Här uppträdde massor av olika kända artister genom åren och intäkterna gick till föreningens nödhjälpsfond.