Nyheter

Attraktionen Lustiga Hjulet sätts upp inne i ett tält där Gröna Lunds Teatern står i dag. Den var en stor något sluttande trätallrik i polerat trä med en upphöjd kon i mitten omgiven av en madrasserad kant. De åkande satte sig så långt i mitten de kunde och höll sig fast så bäst de orkade. Sedan ljöd en visselsignal och skivan började snurra. Varefter farten ökades for de åkande en efter en av. Attraktionen hade hämtats hem från Luna Park i Berlin och tidningen beskrev upplevelsen: ”den roterande skivan som, från vars mitt publiken av centrifugalkraften till åskådarnas stora förnöjelse oemotståndligt hasas ut mot periferin”.

Fakta

I annonsen för tivolits premiär gick det att läsa att Gröna Lund öppnade den 8 april och att nyheten var Cake Walken samt att ”de som haft anställning i Gröna Lunds Tivoli torde infinna sig”. En bra dagskassa en söndag kunde vara 1500 kronor. Inträdet var 25 öre.