Nyckelhändelser

Johan Lindgren, ägare till Gröna Lunds konkurrent Nöjesfältet och pappa till John Lindgren var också initiativtagare till Sveriges Tivoliägares förening S.T.F. Han var även medlem i S.A.N.T. Sveriges Ambulerande Nöjes-Tivoli-ägarförening och uttalade sig i tidningen Tivoli 1940 så här detta året: ”När du är ung – skall du kämpa för ungdomen – och när du är gammal, skall du hjälpa ungdomen att kämpa” och ”en vunnen rättighet bör alltid säga dig att det finnes flera rättigheter att vinna”.

Invasionen av Norge och Danmark i april 1940 samt Gustafs död senare under hösten skakade Gröna Lund rejält. Tivolit inledde med att öppna som vanligt den 27 april med det nya välvda taket vid A-kassan som finns kvar än i dag. Man hade endast inhemska artister att tillgå men snart tilltog problemet. Tivolit blev tvungen att hålla stängt kvällstid efter klockan 20 på grund av mörkläggningen. Man fruktade att Stockholm skulle bombas av tyskarna och därför infördes regler kring att alla fönster skulle täckas av mörkläggningsgardiner så att flyget inte skulle kunna upptäcka staden och det var bara fönsterlösa Tyrol som kunde vara öppet då.

Pingsten det året blev svår och förluster på 1000-tals kronor uppstod hastigt. Gröna Lund beklagade att de inte fått besked tidigare från myndigheterna om den fortsatta mörkläggningen, så att inköpen till serveringar och restauranger hade kunnat avbeställts. Pingsten var en stor helg för Gröna Lund och frågan är om inte gumman som sålt korv i Allmänna Gränd (köpt för hundratals kronor utan möjlighet att sälja några) var mest bekymrad.

Gustaf Nilsson avlider i september mitt under brinnande världskrig vilket innebar en mindre kris för företaget. Han dog i lunginflammation den 9 september 1940 och hans hustru Nadeschda Nilsson tar över som verkställande direktör. På andra sidan Allmänna gränd avlider hans konkurrent Johan Lindgren i november samma år. Båda dödsfallen skulle på sikt påverka Gröna Lund enormt.

Nyheter

Den 25 oktober presenterade Arvid Klosterborg ett utkast till ny organisation och arbetsfördelning. Den nya direktören Nadeschda ansvarade för de 60 personer som var fast anställda på tivolit. Under sig hade hon Åke Sundborg (reklam ansvarig) Arvid Klosterborg (ansvarig för utformningen av tivolit) Gustafs halvbror kamrer Berhard Nilsson (kontor och kassa), samt disponent Johan Nilsson (som ansvarade för den tekniska driften).

Kloseterborg ville införa en rekvisitionsbok där alla beställningar skulle redovisas. Skapa ett gemensamt förråd där alla verktyg och material som används skulle bokföras. Han ville också att vissa personer skulle ha tydliga ansvarområden: Johan byggnads och reparationer och dylikt, Åke Sundborg artister och reklam, Nadeschda restauranger, Johans Nilsson avlöningslistor. Klosterborg skulle attestera alla räkningar för byggnader och reparationer och avlöningslistor. Han ville också att man skulle ha bestämda tider för sammanträden en gång i veckan och att inga utfästelser fick göras innan dessa sammanträden hållits.

Johan Nilsson var helt emot att alla rekvisitioner skulle bokföras. Man fick ju följesedlar och detta skulle innebära dubbelarbete. Han var också emot att Klosterborg skulle attestera alla fakturor. När argumenten kom sa Nadeschda som var på Kloserborgs sida dock att: ”Jag vet att Gustaf även var av denna mening”.

Åke Sundborgs reagerade starkast. Han var positiv till attestering men negativ till att han själv skulle bindas till sammanträdet en gång i veckan innan beslut kunde fattas. Det fungerar inte menar han, reklam och konsertengagemang måste ofta fattas med kort varsel och kunde inte invänta ett kommande sammanträde. Han ville också att samtliga inkommande tidningar skulle gå till honom själv innan någon annan fick titta i dem.

Åke Sundborg ville också att artistbokningarna skulle skötas av Nadeschda med hjälp av honom, men samtidigt ville han att allt omkring scenerna skulle skötas enbart av honom. Han var också kritisk till Klosterborg som vice vd och menade att posten bara existerat på papperet utan extra befogenheter eller lönepåslag. Allmänheten vet ju inte ens att denna post finns!

Sundborg ansåg i stället att posten skulle dras in då ”rådet” i stället fungerade. ”En sådan indragning behöver ej givas någon offentlighet och kan sålunda ej på minsta vis innebära eller ens ges skenet av någon slags degradering eller prickning för titulaturens innehavare. Jag är också angelägen att kraftigt understryka att mitt förslag inte på minsta vis avser eller innebär något sådant eller får tagas som uttryck för ett förringande av vederbörandes förtjänstfulla insatser i tivoliarbetet under de gångna åren. Min övertygelse är att han genom sitt inträde i rådet torde erbjudas både bättre och rikligare tillfällen att göra sin insats till tivolis fromma än hans kanske haft möjligheter till i sin egenskap av vice verkställande direktör”.

Sammanträdet i rådet bestämde trots allt att alla rekvisitioner skulle införas i rekvisitionsböckerna och att var och en av avdelningscheferna skulle vara ansvarig för sin del. Åke Sundborgs invändningar godkändes då det gällde arbetsfördelningen och sammanträden. Man godkänner att varorna ska vara i ett förråd. Nadeschda var nu första svenska kvinnliga tivolichefen, och även den enda kvinnliga tivolichefen i Europa. Men utan Arvids Klosterborg vid sin sida hade Gröna Lund likväl kunnat gå under efter Gustaf Nilsson död.

Ett urval av underhållning

Gösta Knutsson, författaren till Pelle Svanslösböckerna och känd radiopersonlighet, ansågs vara den person som infört frågesporten till Sverige 1938. Från 1940 och till 1958 uppträdde han som frågesportsledare tillsammans med sin vän med Ejnar Haglund som agerade domare.

De höll till på Stora scen där olika lag tävlade mot varandra. Ibland fick publiken lämna in frågor som Gösta bombarderade sin vän Ejnar Haglund med. Ejnar, en radio och senare tv-personlighet, var känd som ”mannen som vet allt” eller ”allvetaren” och hade ett enastående minne. Det sas att han aldrig glömde något han läst. Alice Babs uppträdde även för första gången på Gröna Lund.

Fakta

Gröna Lund hade detta år en yta på 30 720 kvm och fick under året 850 000 besökare. Det blev ett förlustår på grund av krigsutbrottet. Mörkläggning under pingsthelgen detta år gjorde att Gröna Lund för första gången fick hålla stängt på kvällarna.

Gröna Lund hade 600 anställda under säsongen. Något som även påverkade Gröna Lunds inkomster var att nöjesskatten höjts och att en ny lotteriförordning försvårade möjligheten att dela ut vinster från skjutbanor och mekaniska spel. Dessutom regnade augustimånaden bort. Krigsutbrottet gjorde i alla fall att skjutbanornas popularitet ökade.