Toboggan

Toboggan är en väldigt gammal typ av åkattraktion från början av 1900-talet. Egentligen kännetecknar ordet det ursprungliga indianska namnet för en öppen släde som senare även gett betydelsen att åka kälke nedför en backe. I England kallas attraktionen för ”Helter Skelter”, ett ord som kommer från ett äldre adverb i betydelsen ”i förvirrad, i orolig hast”.

Attraktionen är helt enkelt ett rutschbanetorn där man via trappor eller rullband tar sig till toppen. Sedan får de åkande en matta att sitta på när de åker nedför den glatta rutschbanan som likt en spiral ringlar sig nedåt kring tornets utsida.  

Tornet som stod strax till höger om entrén var byggt i Tyskland och var en av de nya attraktionerna som Gustav Nilsson tog hit efter att Gröna Lund blev aktiebolag 1917. Senare under 1920-talet brukade Gröna Lund hyra ut tornet till utställningar i olika landsortsstäder. Det finns i dag inga ruschbanetorn kvar i Sverige men i England kan den som vill se dem på marknader som har tivolin, eller i Tyskland under Oktoberfesten.

Fakta om Toboggan

Första åkturen1917
Sista åkturen1920-tal
Plats i parkenInnanför huvudentrén