Sjöområdet

Redan året efter expansionen över Lilla Allmänna Gränd kunde parken fortsätta växa söderut på det gamla varvsområdet. Anledningen var att Gröna Lund tagit över en stor samling magasinruckel som disponerats av Kol och Koks AB och som inte längre användes. En ny övergång byggdes upp vid sidan om radiobilarna vid gränsen mellan sjöområdet, där två trappor ledde upp till den nya viadukten.

På mellanområdet restes två smala torn vid trapporna smyckade med betongreliefer utförda av skulptören Carl Elmberg. På andra sidan viadukten ledde en bred trappa ner till det nya sjöområdet. Några år senare gjordes en bit närmare vattnet en öppning i den husfasad som skilde mellanområdet och sjöområdet. I och med det kunde parkens gäster slippa gå över viadukten när verksamheten utanför tivolits område tillät det. Viadukten gjordes för att de verkstäder och lagerlokaler som låg utanför för tivolits område nere vid vatten kunde nås trots att tivolit var öppet.

När områdets avröjts från gamla byggnader började Gröna Lund bygga en rad nya hus 1928 över hela området som ökade tivolits yta till 21 000 kvm. Det mest betydelsefulla av dessa byggnader var den nya stora friluftsscenen, Stora Scen som på taket kröntes av en staty av en krigare med en häst gjord av skulptören Carl Elmberg. Numera är statyn renoverad och flyttad till taket på en kaffekiosk i närheten av Lustiga Huset.

Bygget av Stora scen innebar att parken nu kunde ta emot stora akrobattrupper, djuruppträdande samt operasångare som lockade tiotusentals till den sandiga planen framför scenen. Under årtiondena som gått sedan scenen byggdes har förändringar skett. På 1970-talet förseddes den med ett stort tak och en djupare scen då det gamla orkesterdiket byggdes över. Här har generationer av stockholmare fått se världsstjärnor uppträda och det har alltid varit stadens största utomhusscen för modern musik.

Till vänster om Stora scen mot Spanska Trappan ritade Klosterborg en rad vackra portar mot Lilla Allmänna Gränd som finns kvar än i dag och som skulle underlätta för utrymning av den här delen av parken. På höger sida om scenen byggdes en ny skjutbana utsmyckad av konstnärerna Curt Peters och Herbert Larsson.

I början av 60-talet revs huset och ett nytt tvåvåningshus byggdes på platsen med ett casino på bottenvåningen och ungdomsstället Jump In, 1962, på övervåningen. På Jump In spelade många band under 1960-talet och under 1970-talet var bland annat Niklas Strömstedt discjockey där då ungdomsstället blev ett mer renodlat disco. Jump In lades ner först 1986 då snickarverkstaden flyttade in i lokalen då deras gamla verkstad vid dagens Vilda Musen station brann ner i september året innan. På bottenvåningen i huset fanns spel som pilkastning.

Samtidigt som Jump In stängde flyttade den uppmärksammade Watersplash in på bottenvåningen. Den gick ut på att med bollar pricka rätt för att få en bikiniklädd ung kvinna att ramla ned från en planka i en pool med vatten. Trots att Watersplash kritiserades för att vara sexistisk fick den vara kvar fram till 1994.

Sedan 2013 döljs delvis det äldre huset av snabbmatsrestaurangen Panorama ritad av Anna-Karin Ljung. Bredvid Panorama och snickarverkstaden ligger i dag tivolits spökhus House of Nightmares. På den platsen byggdes 1928 ett hus med pagodliknade tak som innehöll en ny attraktion som hette Flygande mattan. Men efter ett par år byggdes huset om och det randiga taket försvann för att i stället innehålla en teaterlokal. Teatern har under åren haft olika namn som Nya teatern och senare Narren där Hasse och Tage satte upp sin första revy Gröna Hund 1962.

Många år senare, 1978, byggdes lokalen om till biografen Cinema 2000 där besökare kunde se film i vidvinkel 180 grader. Det gjordes senare ett försök att introducera 3D film där, men 1990 byggdes hela huset om igen och till säsongen 1991 öppnade Gröna Lunds första spökhus på platsen.

Uppdraget att rita och ta fram innehållet i spökhuset gick till den engelska attraktionsdesignern Keith Sparks. Ett par år senare fick T.H.E (Themes, Heritage, and Exhibitions) tematisera om vissa miljöer. Det nya med det här spökhuset var att tivolit anställde levande spöken för att förhöja upplevelsen för gästerna. Arbete med att förbättra och förnya spökhuset ledde slutligen till att Sally Corporation, som var specialiserade på dark rides och skräckhus, gjorde ett helt nytt spökhus som öppnade som House of Nightmares 2015.

Bredvid House of Nightmares hittar vi den andra byggnaden som precis som Stora scen finns kvar från byggåret 1928. Huset som sträcker sig utmed vattnet byggdes för att innehålla en ny restaurang som fick namnet Blåsut efter en gammal anrik försvunnen krog på Kastellholmen. Nu fick Gröna Lund för första gången kontakt med vattnet så att gästerna på Blåsut fick en härlig sjöutsikt. Huset fick ett tak med inspiration hämtat från Kina, som också användes för Flygande mattan, och gäster kunde sitta såväl inne som på en uteservering.

Men 1930 hade funktionalismen slagit igenom som arkitektturstil och byggnaden fick en övervåning och rakare formspråk med stora fönster. På övervåningen huserade bland annat Gröna Lunds mekaniska verkstad. Den flyttade ut ur huset 1979 till en äldre verkstadsbyggnad som Stockholms Hamn lämnade ifrån sig bredvid Insane.

På 60-talet blev det populärt med pizza och Blåsut gjordes om till Pizzeria Bravo som arrenderades ut till Leif Illernäs, en man som även drev Jump In och senare Watersplash. Förutom det hade han också ett tryckeri som gjorde alla Gröna Lunds affischer. Pizzeria Bravo bytte senare namn till Ricos Pizzerian på 80-talet men 2005 renoverades hela restaurangen och Gröna Lund öppnade i egen regi en ny restaurang i lokalen som fick namnet Kaskad som finns där även i dag. Övervåningen som låg närmast uteserveringen blev danslokalen Dans In 1961.

Danslokalen som fick namnet Dans In 1961 hängde ihop med att en annan byggnad från 1928 som revs på sjöområdet. Snett framför dagens Kaskad hade det 1928 byggts en stor dansbana, den moderna dansbanan. Det var en inglasad byggnad med 20 meters diameter och åtta meter i takhöjd och hade plats för 400 dansande par. En österrikisk målare vid namn Berdon hade vid taket på insidan av dansbanan målat en lång fondmålning där det gick att följa dansens utveckling och historia.

När den moderna dansbanan öppnade fick Fred Winters orkester ta hand om den moderna dansen med jazzmusik. Samtidigt som det gick att dansa hambo, schottis och annat mer ålderdomligt på den kulturella dansbanan på gamla området. Men 1961 beslutades det ändå att den moderna dansbanan skulle rivas och i stället ersättas med Dans In ovanpå restaurang Blås Ut. Det fanns flera anledningar till detta. Dels krävde utomhusbanan mycket personal och hela 14 personer på helgerna. Allt ifrån kassapersonal till vaktmästare och ordningsvakter behövdes. Mycket fylla och bråk på helgerna gjorde också att Gröna Lund ville rensa bland publiken eftersom alla inte kom dit för att dansa. Samtidigt fanns också planer på att bygga ett pariserhjul på platsen.

Dans In hade plats för 400 sittande gäster i en mer intim miljö och det gick att sitta, dricka och mer lyssna till musiken än att bara dansa. Det minskande intresset för jazz ledde till att lokalen år 1969 döptes om till Revolution. Ett popställe med go-go brudar, betydligt högre ljudnivå och lägre medelålder. Men trots det kallades lokalen fortfarande för Dans In så fort någon jazzorkester skulle uppträda på Stora scen som efter uppträdandet även spelade på Dans In.

Innan Revolution blev spelhall fylld med spelautomater 1986 hade lokalen lite olika namn, bland annat Nightrock för livemusik och diskoteket Touch där besökare kunde dansa till rockvideor. Men eftersom Gröna Lund stängde vid klockan 23 eller 24 passade inte dessa ungdomsställen in så bra längre eftersom den unga publiken gick ut senare och senare. Numera är övervåningen på Kaskad kontor och målarverkstad.

Nedanför den moderna dansbanan i riktning mot Kastellholmen 1928 fanns ingenting, bara ett plank som skilde tivolit från verkstäder och lagerlokaler. På Gröna Lunds sida av planket byggdes en spellänga med ett belysningstorn för Stora scen i ena änden. Belysningstornet fanns kvar långt in på 1980-talet. Mitt mot, ungefär där Eclipse står i dag, byggdes det upp en stor rektangulär byggnad som innehöll Opelbilbana 1928–1930. På utsidan hade den ett schackrutigt mönster som dekor och inuti fanns en oval träbelagd bana för bilarna att köra på.

När den banan försvann byggde parken upp den första berg-och dalbanan i trä 1931 och året därpå byggds den första dark riden, Skräckexpressen, en föregångare till Blå Tåget bredvid berg-och dalbanan. Men natten till lördagen den 23 mars 1935 väcktes ett 70-årigt original, Kärleks-Sven, som bodde i en gammal kajuta vid kajen. Han vaknade av ett intensivt knastrande vid halv två tiden på natten. Han såg att hans stuga var omgiven av lågor och att det bränts ett hål i taket. Han rafsade ihop sina kläder och sprang ut.

Branden hade uppkommit i en snickeriverkstad utanför tivolit när en oljedränkt trasa på golvet bland sågspånen självantänt. Skräckexpressen, Skrattsalongen och halva berg- och dalbanan totalförstördes. Brandmännen koncentrerade sig på att rädda dansrotundan – om den tagit fyr hade elden spridit sig till intilliggande trälängor och vidare till Djurgårdsstaden. Hettan var så intensiv att de stora stålekrarna på Pariserhjulet till vänster om Stora scen, där Fritt Fall står i dag, buktade sig och färgen på dansrotundan flagnade och omfamnades av ett ångmoln. Det positiva med det som skedde var att Gröna Lund lyckades bygga upp berg- och dalbanan, även om den öppnade senare i maj och att parken ersatte Skräckexpressen med en ny dark ride Blå Tåget, vilken byggdes i egen regi och finns kvar än i dag.

Sjöområdet har sedan 1928 expanderat på så sätt att det når vattnet överallt. De senaste bitarna utmed kajen som togs över var mellan åren 1980–1983 då de absolut sista resterna av hamn och verkstadsverksamhet försvann för gott. Det går fortfarande att se vart vägen som ledde ner till verksamheten vid vattnet en gång gick om man tittar var den stora porten i Vilda Musen huset är.

Från 1980-talet och framåt tillkom förutom många av de attraktioner som finns i dag på sjöområdet även olika spellängor och matställen runtomkring Jetline, Twister och Blå Tåget. De absolut senaste nya ytorna i parken är de olika pontonerna vid vattnet. Bredvid Kaskad har Gröna Lund sin gästhamn, och borde nog vara den enda parken i välden som har en sådan, en ponton med en karusell på. I slutet av Jetgatan mellan Jetline och Twister ligger sedan 2013 en ponton med olika restauranger och barer. Numera kan besökare gå utmed vatten längs med boardwalken förbi Blå Tåget och Berg-och dalbanan Twister vidare till Lustiga Huset, Insane och ända fram till Allmänna Gränd.