1883

juni 1937

Trampolinakt som uppträdde mellan den 1- 7 juni.

Scen Gamla Scen

2024