Alfred Horst

1883

1923

Kasperteater till 40-års firandet.

2024