Carlton-orkstern

1883

juli 1944

Ansvarig orkester för dansmusiken andra veckan i juli.

Scen Moderna Dansbanan

juli 1945

Ansvarig orkester för dansmusiken under juli månad.

Scen Moderna Dansbanan

2024