Lulle Ellboy

1883

1938

Ansvarig orkesterledare för dansmusiken 1938-1939.

Scen Moderna Dansbanan

2024