Målarns malörer

1883

juni 1960

Per Edström sätter upp en pjäs under juni månad på teatern vid entrén.

Scen Arenateatern

2024