McKays Brothers and Vera

1883

september 1954

En danstrio som uppträdde mellan den 18-19 september 1954.

2024