Opopoppa

1883

13 juli 1971

Radioprogrammet Opopoppa sändes både från Skansen och från Gröna Lund omväxlande. Den här gången var det späckat med artister: Jimy Ruffin, amerikansk soulsångare, Kisa Magnusson, Jerry Williams, Clabbe af Geijerstam, Björn Skifs samt Evert och Sven-Bertil Taube.

Scen Gamla Scen

2024