1883

juni 1974

En balansakt. Reino med assisterande hustrun Elsie (Carl-Otto Andersson från Grohed utanför Uddevalla).

Scen Gamla Scen

maj 1978

Balansakt.

Scen Gamla Scen

juni 1982

Svensk lindansare.

Scen Gamla Scen

2024