1883

6 juli 2001

Hon hade en radiohit med låten ”Damned” men det var ändå glest mellan bänkarna i Teatern denna kväll. Hon gjorde inga extranummer.

Scen Teatern

2024