Steinhoffs varieté

1883

augusti 1929

Bland de uppträdande fanns förutom buktalaren Curt Randelli även bondkomikerna Kalle Nämdeman och Åker Karlsson. De två sistnämnda var inte så förtjusta i varandra så till slut gick Nadescha Nilsson, Gustaf Nilssons fru emellan och försökte medla. Då heller inte det gick föreslog hon lottdragning om vem som skulle stanna kvar i varietén. Kalle Nämdeman vann och fick stanna kvar.

2024