Upp och Ned

1883

maj 1962

Per Edström sätter upp en pjäs under maj månad på teatern vid entrén.

Scen Arenateatern

2024