Walgardis

1883

juni 1959

Sju trampolinbrädesakrobater

Scen Lilla Scen

2024