Nyckelhändelser

I en intervju sa Schultheis: ”Gröna Lund är Stockholms enda folktivoli” Här var alla välkomna!