Nyckelhändelser

Nilssons aktieinnehav utökades och Thiodolf Lützes minskade. Aktieindelningen på Gröna Lund det här året såg ut på följade vis: Gustaf Nilsson 469 aktier, Edla Schultheis 449 aktier, Thiodolf Lütze 40 aktier, Ludvig Hasselgren en aktie, Albert Widström en aktie, Hilma Vierrath 40 aktier.

Nyheter

Gröna Lund anordnade tivoli på en jordbruksutställning i Linköping detta år med gamla magasinerade attraktioner.

Ett urval av underhållning

William Becks teater och soireénsemble lockade folk. Spelet Hästkapplöningsbanan, numera känd som Kentucky Derby, hölls stängd då det var hästutställning i Stockholm.

Fakta

Det här var ett förlustår. Det berodde dels på den dåliga väderleken och dels på den nya nöjesskatten.