Bellmanspelen

1883

26 juli 1938

Gösta Kjellertz och Sandra Törnkvist spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1939

Gösta Kjellertz och Ingert Lagergren spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1940

Gösta Kjellertz och Anna-Lisa Ericsson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1941

Gösta Kjellertz och Sickan Carlsson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1943

Gösta Kjellertz och Elsa Marianne von Rosen spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

26 juli 1944

Theodora Lagerberg och Gösta Kjellertz spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1946

Gösta Kjellertz och Ulla Sallert spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

26 juli 1947

Gösta Kjellertz och Inga Gill spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1950

Einar Beyron och Tatiana Angelini spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1951

Einar Beyron och Kjerstin Dellert spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1952

Einra Beyron och Marion Sundh spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1953

Einar Beyron och Yvonne Lombard spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1954

Einar Beyron och Sonja Stiernquist spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1955

Einar Beyron och Ruth Kasdan spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

27 juli 1956

Einar Beyron och Gun Marcko spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1957

Einar Beyron och Gunwer Bergqvist spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1958

Gösta Kjellertz och Gerd Andersson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1959

Carl Axel Hallgren och Bibi Andersson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1960

William Clauson och Margit Carlqvist spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1961

Per Lindqvist och Christina Schollin spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1962

Sven-Bertil Taube och Maude Adelson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1963

William Clausen och Lill Lindfors spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1964

Sven-Bertil Taube och Monica Zetterlund spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1965

William Clausson och Lissi Alandh spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1966

Olle Andersson och Katie Rolfsen spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1967

Gösta Cervin och Mimmo Wåhlander spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

26 juli 1968

Tor Isedal och Anita Wall spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Stora Scen

29 juli 1969

Karl Sjunnesson och Busk Margit Jonsson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

22 juli 1971

Erik Saedén och Birgit Nordin spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1972

Rolf Leandersson och Elisabeth Ander spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1973

Lasse Lönndahl och Sonja Stjernquist spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1974

Lasse Lönndahl och Sonja Stjernquist spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1975

Marie Bergman och Fred Åkerström spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1976

Martin Best & Agneta Eckemyr spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1977

Martin Best och Ulla Wall spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1978

Cornelis Vreeswijk och Berith Bohm spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1979

Fred Åkerström och Brittt Marie Aruhn spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

25 juli 1980

Evert Ljusberg och Merit Hemmingson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1981

Staffan Percy och Moniqa Sunnerberg spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1982

Fred Åkerström och Yvonne af Ugglas spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

juli 1983

Bengan Karlsson och Merit Hemmingson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad den 24-25 juli.

Scen Gamla Scen

26 juli 1984

Torgny Björk & Iwa Sörenson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

25 juli 1985

Rolf Bjöling & Yvonne af Ugglas spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1986

Raymond Björling och Ann-Charlotte Björling spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1988

Tommy Juth och Birgitta Larsson spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1990

Mikael Neumann och Ulla Neumann spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1991

Mats Paulson och Tone Norum spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

26 juli 1992

Peter Lundblad och Louise Gefvert spelade huvudrollerna som Bellman och Ulla Winblad.

Scen Gamla Scen

2024