Chas Dixon and his pal

1883

maj 1939

Sjölejonet Susie som spelade saxofon och jonglerade med en boll gåendes på lina.

2024