Cornelis Vreeswijk, Björn Ståbi och Björn J:son Lind

1883

25 juni 1972

De tre musikerna som sjöng och spelade Bellman.

Scen Stora Scen

2024