Kalle Sändare och Bertil Bertilsson

1883

maj 1983

Två män och en telefon på Gamlas scen varje dag mellan den 12-31 maj 1983. Kalle Sändare roade publiken genom att de fick lyssna till hans förvirrande busringningar till folk. Samtalen var helt spontana och improviserade och byggdes oftast på missförstånd, viljan att förstå och förklara.

Scen Gamla Scen

2024