Krista och Kristel

1883

maj 1951

Trapetsartister.

Scen Lilla Scen

juli 1954

Trapetsartister.

2024