Merry Makers

1883

juli 1963

Calypso och limbo. Bensinfatsorkester med sydländska rytmer.

Scen Gamla Scen

2024