1883

juli 1927

I juli det här året kom den första av de artister som skulle bli mycket omtalade denna säsong. Axel Mirano, även kallad den flygande torpeden, var en svensk trapetskonstnär som uppträdde med sitt roterande Eiffeltorn av egen konstruktion som han tagit patent på redan 1914.

Mirano uppträdde mest i USA under sin karriär men valde nu att besöka Sverige igen. Man förstod att det skulle bli en succé på Gröna Lund när fem stockholmstidningar hyllade honom och konstaterade att nu hade parken fått ett kontinentalt nummer att beskåda. Hans månadsuppträdande förlängdes till sex veckor innan han skulle återvända till USA.

På scen hade Eiffeltornet byggts upp i miniatyr och på toppen hängde en flygmaskin och en trapets på en svängbom. I flygmaskinen som drevs elektriskt tog Miranos pilot plats, och i trapetsen fanns Mirano själv. Maskinen satte i gång och medan den med avsevärd fart drev fram trapetsen utförde Mirano en rad verkligen nervpirrande konster över massans huvuden.

Publiken var fullkomligt fascinerade. Axel Mirano hade haft som avsikt att slå sig ned i Sverige med en icke föraktlig förmögenhet. Men den ekonomiska utvecklingen i USA gjorde att han förlorade alla pengar och han fick fortsätta resa runt i världen med sitt Eiffeltorn.

2024