Nature och Kebenekajse

1883

11 maj 1978

Nu uppträdde Ulf Lundels kompband själva på Gamls scen för att följas av Kebenkasje på Stora scen.

Scen Stora Scen

2024