Roy Bradley and his Nutcrackers

1883

maj 1969

Engelsk spexorkester som uppträdde mellan den 1-15 maj.

Scen Stora Scen

juni 1972

Det här var en halvtimmes show i Music Hall anda med den engelska gruppen klädda i sekelskiftskläder och kiltar med gags, spex och buskis. De uppträdde den 3-14 juni klockan 18 och 22.30.

Scen Stora Scen

2024