Steinbecks Ventriloqvistteater

1883

september 1927

En buktalare som uppträdde med sina olika dockor.

2024