Synkopen

1883

maj 1953

Sjungande kvartett.

Scen Tyrol

maj 1955

Sånggrupp.

Scen Tyrol

2024