Två Lerys

1883

juni 1963

Akrobater på styltor.

Scen Gamla Scen

2024