William Becks teater och soireénsemble

1883

maj 1920

Gruppen bestod av Beck som var humorist, parodisten Hasse Lind, Ragnhild Schönbeck transformationsdansös, Ragnhild Törnkvist vissångerska och Smålands-Lisa som var humorist.

2024