Yngve Lindblad (f.d. Carlton)

1883

1946

Ansvarig orkester för dansmusiken i juli månad.

Scen Moderna Dansbanan

juli 1947

Ansvarig orkester under juli månad.

Scen Moderna Dansbanan

juli 1948

Ansvarig orkester under juli.

Scen Moderna Dansbanan

1949

Ansvarig orkester mellan 5 juli-7 augusti.

Scen Moderna Dansbanan

2024